Serveis informàtics a Barcelona i Girona Serveis informàtics a Barcelona i Girona

Manteniment informàtic a Barcelona i Girona

Manteniment informàtic a Barcelona i Girona

Manteniment per a autònoms o particulars.

Inclou instal·lació de TeamViewer per poder resoldre incidències en remot, neteja inicial del sistema, i totes les consultes i actuacions remotes requerides pel client per solucionar errors de software del seu ordinador.

Inclou 1 desplaçament al mes si fos necessari (preu fix de 40€+IVA per altres desplaçaments), no inclou hardware (peces o ordinadors de recanvi), no inclou errors físics d'impressores (però si la configuració de drivers i software perquè funcionin, i el suport per a identificar problemes).

35€+IVA mensuals ordinador principal,
20€+IVA mensuals altres ordinadors

Manteniment per empreses.

Inclou instal·lació de TeamViewer per poder resoldre incidències en remot, neteja inicial dels sistemas, i totes les consultes i actuacions remotes requerides pel client per solucionar errors de software del seus ordinadors.

Inclou 1 desplaçament al mes si fos necessari (preu fix de 40€+IVA per altres desplaçaments), no inclou hardware (peces o ordinadors de recanvi), no inclou errors físics d'impressores (però si la configuració de drivers i software perquè funcionin, i el suport per a identificar problemes)

35€+IVA mensuals per ordinador,
200€+IVA mensuals per servidor

Pack manteniment per PYMES

Inclou instal·lació de TeamViewer per poder resoldre incidències en remot, neteja inicial dels sistemas, i totes les consultes i actuacions remotes requerides pel client per solucionar errors de software del seus ordinadors.

Inclou 1 desplaçament al mes si fos necessari (preu fix de 40€+IVA per altres desplaçaments), no inclou hardware (peces o ordinadors de recanvi), no inclou errors físics d'impressores (però si la configuració de drivers i software perquè funcionin, i el suport per a identificar problemes)

1 servidor i fins a 5 ordinadors:
300€+IVA mensuals

Com funciona

En cas de problema podreu obrir una incidència que s'atendrà remotament el més aviat possible en horari laboral, moltes vegades el mateix dia o com molt al següent dia laboral.

Per a altres tipus de manteniment informàtic, com ara instal·lacions wifi tipus hotel, realitzarem una visita prèvia i un pressupost sense compromís.